Styrelsearbete

Styrelsearbete


Kort och koncist, jobbar vi framåt.

Om oss

Vi som sitter i styrelsen för Arvika IS är ideella människor som oftast har våra barn i någon trängsgrupp, vi vet att vi behöver engagera oss för att föreningen skall fungera och våra ledare ska kunna ta hand om våra barn.


Vi har möten en gång i månaden och oftast har vi mötet i vår klubbstuga på Vik.


Vi behöver alltid tillskott i vår styrelse då våra barn ibland slutar eller av andra aneldningar behöver få in kompetens som för föreningen framåt


Vill du hjälpa till så hör av dig till oss i styrelsen

Erik

Kassör


Betalar fakturor


Har koll på bankkonton


Redovisar på styrelsemöte om de ekonomiska förhållandena


Har kontakt med resovisningsbyrå och revisorer


Fakturerar medlemsavgifter varje år i Januari


Fakturerar våra sponsorer varje år i Januari


Ansöker om verksamhetsbidrag varje år

Andy

Ordförande


Håller i klubban på styrelsemöten


Har kontakt med kommunen


Ansvarig för konstsnön på Vik


Ansvarig för Arvika Marknad


Vårt team

Linda

Padel


Planerar träningarna och grupperna


Startar upp grupperna och fakturerar


Ser till att få fakturorna betalda fpr de som spelar.


Andreas

Sekreterare


Skriver årsmötesprotokoll och får påskrifterna


Skriver styrelsemötesprotokoll och får påskrifterna

Ida

Sportadmin / Idrottonline


Ser till våra register är korrekta


Hjälper våra ledare att sätta upp nya grupper


Petter

Stugfogde


Ser till vår klubbstuga


Sänker och höjer värmen vid behov


Sätter upp julstjärnor och plockar bort dem


Har kontakt med hantverkare vid nödvändiga reparationer


Jukka

Cykelinspiratör


Nyinvald i styrelsen och hjälper oss utveckla cykelsektionen


Fredrik

MTB ansvarig & LOK


Håller ihop MTG ledarna


Planerar säsongen med ledarna


Genomför planerade MTB aktiviteter


Idespruta gällande nya MTB banor


Lämna in LOK stöd senast 25 februari varje år
Stefan

Längdskidor


Planerar säsongen ihop med de andra ledarna


Genomför säsongen


Christian

TRIAL ansvarig


Håller ihop Trial ledarna


Planerar säsongen med ledarna


Genomför planerade Trial aktiviteter


Byggare bob gällande nya Trialhinder
Styrelseportal


De som ingår i styrelsen har en egen inloggning för att underlätta arbetet, i denna finns länkar, årshjul och protokoll från våra möten. Styrelseportal


Detta underlättar för alla som behöver engagera sig i vår förening. Välkommen och hjälp till!Kontakta oss